هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

User Tools

Site Tools


en:ctf_writeup:sharifctf8

Nini

Hidden Input

SQL query: SELECT * FROM users WHERE username=('') AND password=('
') UNION SELECT * FROM users -- 
')

en/ctf_writeup/sharifctf8.txt · Last modified: 2020/09/15 15:46 (external edit)