هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:hw:21

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
courseware:python_programming:resources:hw:21 [2020/01/09 07:17]
smmsadrnezh
courseware:python_programming:resources:hw:21 [2020/09/15 15:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +==== صد سالگی ====
 +برنامه‌ای بنویسید که در خط اول نام و در خط دوم سن کاربر را در ورودی بگیرد و حساب کند که کاربر در چه سالی صد ساله خواهد بود. سپس رشتهٔ متنیِ فلان فرد در فلان سال صد ساله خواهد شد را برگرداند.
  
 +=== ورودی‌ها ===
 +
 +^شماره خط^نوع ورودی^توضیح^
 +|یک|string|نام فرد|
 +|دو|integer|سن کنونی فرد|
 +
 +=== خروجی ===
 +
 +یک string به شکل زیر که در آن {name} و {year} با نام و سالی (شمسی) که سن کاربر صد سال خواهد بود جایگزین شده‌است:
 +
 +  {name} will be 100 years old in the year {year}.
 +
 +=== تست‌کیس‌ها ===
 +
 +^ورودی نمونه^خروجی نمونه^
 +|<code>Masoud
 +26</code>|''Masoud will be 100 years old in the year 1472.‎''|
courseware/python_programming/resources/hw/21.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)