هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:hw:16

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
courseware:python_programming:resources:hw:16 [2020/01/09 18:04]
smmsadrnezh
courseware:python_programming:resources:hw:16 [2020/01/09 18:04] (فعلی)
smmsadrnezh
خط 25: خط 25:
  
 ^ورودی نمونه^خروجی نمونه^ ^ورودی نمونه^خروجی نمونه^
-|''​‎{'​name':'​Masoud','​age':​25}''​|''​Masoud will be 100 years old in the year 1472.‎''​|+|''​‎{'​name':'​Masoud','​age':​26}''​|''​Masoud will be 100 years old in the year 1472.‎''​|
courseware/python_programming/resources/hw/16.txt · آخرین ویرایش: 2020/01/09 18:04 توسط smmsadrnezh