هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:hw:15

به پرسش‌های زیر فقط فکر کنید ولی نیاز نیست پاسخ آن‌ها را بنویسید.

مقایسهٔ مفاهیم

موارد زیر را با هم مقایسه کنید:

  • زبان سطح بالا (high level) و زبان سطح پایین (low level)
  • فرایند ترجمه (compile) و فرایند تفسیر (interpret)
  • تایپ سیستم پویا (dynamic type system) و تایپ سیستم ایستا (static type system)
  • امکانات محیط‌های یکپارچهٔ برنامه‌نویسی (IDE) و امکانات ویرایش‌گرهای متنی (text editor) و محیط پایتون شل (Python shell)
  • ارورهای منطقی (logical) و سینتکس (syntax) و اکسپشن (exception)
  • کتابخانه‌های standard library و پکیج‌های نیازمند دانلود و نصب و توابع built-in

مطالعهٔ بیشتر

دربارهٔ موارد زیر مطالعه و تحقیق کنید:

  • استانداردهای PEP8 برای کدینگ استایل
  • فلسفهٔ پایتون (Zen of Python) و منظور بندهای آن

یادآوری مطالب درس

  • نحوهٔ فاصله‌گذاری (indentation) با Tab و Whitespace در پایتون چگونه است و از آن به چه منظور استفاده می‌شود؟
courseware/python_programming/resources/hw/15.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)