هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:8

محاسبهٔ دنبالهٔ فیبوناچی

a, b = 0, 1
n = 100
while a < n:
    print(a, end=' ')
    a, b = b, a+b
courseware/python_programming/resources/code/8.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)