هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:7

مشخص کردن اعداد اول یا تجزیهٔ اعداد

for n in range(2, 10):
  for x in range(2, n):
    if n % x == 0:
      print(n, 'equals', x, '*', n // x)
      break
  else:
    print(n, 'is a prime number')
courseware/python_programming/resources/code/7.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)