هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:3

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
courseware:python_programming:resources:code:3 [2021/10/20 17:13]
smmsadrnezh
courseware:python_programming:resources:code:3 [2021/10/20 17:20] (فعلی)
smmsadrnezh
خط 1: خط 1:
-===== تعریف ست و دیکشنری =====+===== مثال‌هایی از کار با ست =====
  
 <code python> <code python>
 # set declaration # set declaration
 myset = set() myset = set()
- 
-# dict declaration 
-mydict = dict() 
-another_dict = {} 
  
 # add an element to set # add an element to set
courseware/python_programming/resources/code/3.txt · آخرین ویرایش: 2021/10/20 17:20 توسط smmsadrnezh