هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:23

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

courseware:python_programming:resources:code:23 [2021/10/20 17:23] (فعلی)
smmsadrnezh ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +===== مثال‌هایی از کار با دیکشنری =====
  
 +<code python>
 +# dict declaration
 +empty_dict = dict()
 +another_empty_dict = {}
 +
 +people = {
 +    "masoud": {'position': 'teacher', 'age': 21},
 +    "hasan": {'position': 'student', 'age': 22},
 +    "taghi": {'position': 'programmer', 'age': 23},
 +    "asghar": {'position': 'artist', 'age': 24}
 +}
 +people["masoud"]['phone'] = '09121231231'
 +
 +print(list(people.keys()))
 +print(list(people.values()))
 +
 +for person_k, person_v in people.items():
 +    print(person_k, '->', person_v)
 +
 +# You can't use a list as a dict key in python because it's mutable
 +mydict = {[1, 2, 3]: 'Masoud', 'position': 'teacher', 'age': '24' # this line of code have an error!
 +
 +# But these lines of code are Ok:
 +mydict = {(1, 2, 3): [1, 2, 3], 'position': 'teacher', 'age': '24', 'age': 25}
 +mydict = {'name': 'Masoud', 'position': 'teacher', 'age': '24', 'age': 25}
 +</code>
courseware/python_programming/resources/code/23.txt · آخرین ویرایش: 2021/10/20 17:23 توسط smmsadrnezh