هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:code:10

مثال استفاده از تابع eval

>>> x = 1
>>> eval('x+1')
2
courseware/python_programming/resources/code/10.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)