هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:8-2

پاسخ پرسش عدد گم شده در حالت کلی O(nlogn)

def missing_int_o_nlogn(a):
  a.sort()
  min = 1
  for elem in a:
    if elem == min:
      min += 1
  return min
courseware/python_programming/resources/answer/8-2.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)