هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:4-2

پاسخ پرسش پرش قورباغه O(n)

def frog_jump(x, y, d):
  count = 0
  while x < y:
    x += d
    count += 1
  return count
 
courseware/python_programming/resources/answer/4-2.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)