هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:4

پاسخ پرسش پرش قورباغه O(1)

def frog_jump(x, y, d):
  distance = y - x
  if distance % d == 0:
    return distance // d
  else:
    return distance // d + 1
 
courseware/python_programming/resources/answer/4.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)