هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:4

پاسخ پرسش پرش قورباغه O(1)

def frog_jump(x, y, d):
    distance = y - x
    return distance // d if distance % d == 0 else distance // d + 1
courseware/python_programming/resources/answer/4.txt · آخرین ویرایش: 2021/11/08 18:46 توسط smmsadrnezh