هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت

Action disabled: revisions

courseware:python_programming:resources:answer:22

پاسخ پرسش پرش قورباغه

x, y, d = int(input()), int(input()), int(input())
distance = y - x
print(distance // d if distance % d == 0 else distance // d + 1)
courseware/python_programming/resources/answer/22.txt · آخرین ویرایش: 2020/01/09 18:26 توسط smmsadrnezh