هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:21

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
courseware:python_programming:resources:answer:21 [2020/01/09 18:26]
smmsadrnezh ایجاد شد
courseware:python_programming:resources:answer:21 [2020/09/15 15:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +==== پاسخ پرسش صد سالگی ====
  
 +با استفاده از String Concatenation:
 +
 +<code python>
 +name, age = input(), input()
 +year = 1398 - int(age) + 100
 +print(name + " will be 100 years old in the year " + str(year) + ".")
 +
 +</code>
 +
 +با استفاده از String Formatting:
 +
 +<code python>
 +name, age = input(), input()
 +year = 1398 - int(age) + 100
 +print("{} will be 100 years old in the year {}.".format(name, year))
 +
 +</code>
courseware/python_programming/resources/answer/21.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)