هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:12-2

پاسخ پرسش چک کردن اعداد متوالی O(nlogn)

def is_permutation(a):
    return sorted(a) == list(range(1, max(a) + 1))
courseware/python_programming/resources/answer/12-2.txt · آخرین ویرایش: 2021/11/11 12:54 توسط smmsadrnezh