هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:12-2

پاسخ پرسش چک کردن اعداد متوالی O(nlogn)

def solution(a):
    return sorted(a) == list(range(1, max(a) + 1))
courseware/python_programming/resources/answer/12-2.txt · آخرین ویرایش: 2020/09/15 15:46 (ویرایش خارجی)