هک‌ها و تشعشعات وجدان آزاد

نوشته‌های سیدمحمدمسعود صدرنژاد

ابزار کاربر

ابزار سایت


courseware:python_programming:resources:answer:12-1

پاسخ پرسش چک کردن اعداد متوالی O(n)

def is_permutation(a):
  counter = [0] * len(a)
  limit = len(a)
  for element in a:
    if not 1 <= element <= limit or counter[element - 1] != 0:
      return False
    else:
      counter[element - 1] = 1
 
  return True
courseware/python_programming/resources/answer/12-1.txt · آخرین ویرایش: 2021/11/11 12:54 توسط smmsadrnezh