|

تبریک به مناسبت:

ولادت امام رضا(ع)              

امام رضا(ع): انجام هفت چیز بدون انجام هفت چیز دیگر تمسخر خویش است‫:‬ توقع آمرزش الهی بدون توبه واقعی از ته قلب، کمک خواستن از خدا بدون انجام هر گونه تلاش، حکم قطعی برانجام یک کار بدون آماده سازی مقدمات، درخواست بهشت از خدا بدون تحمل سختی های مرتبط، استدعای برکناری از آتش جهنم بدون خودداری از شهوات، به یاد خدا بودن بی امید ملاقات او‫.‬
Imamreza3 امام رضا(ع): هیچ مسلمان فرهیخته ای کامل نیست مگر آنکه از او خیرخواهی انتظار رود، مردم از کردار او در امان باشند، کار کوچک دیگران در نظرش بزرگ باشد، نیکی بزرگ خود را ناچیز انگارد، از عنوان شدن خواسته های دیگران از خود خسته نشود، در مسیر کسب دانش احساس فرسودگی نکند، تنگدستی را بر ثروتمندی ترجیح دهد، ذلت در راه خدا را بیش از عزت حاصل از دشمنی با خدا دوست بدارد، گمنامی را به شهرت ترجیح دهد، هنگام مواجهه با دیگران آنها را بهتر از خود خطاب کند.

دارورسانی:

دارورسانی هدفمند از ایمپلنت بافت سخت با پوشش‌ دولایه نانولوله‌های اکسید تیتانیوم و نانوریسمان‌های پلیمری متخلخل

 
سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد، آیلار اسلامی ساعد
زهره ریاحی

مهندسی پزشکی
شماره ۲۱۰ (مهر ۱۳۹۷) ۴۶-۴۹

‬‬‬‬
TNTهر دو قابلیت جایگزینی بافت سخت و دارو رسانی را در ایمپلنت تیتانیوم از طریق اکسیداسیون آندی و پوشش دهی الکتروریسی میتوان به دست آورد. نظم و اندازه نانولوله‌های اکسید تیتانیوم قابل کنترل بوده و دارورسانی هدفمند را می تواند تسهیل کند. بارگذاری ونکومایسین برای جلوگیری از عفونت موضعی دربرابر باکتریها ازطریق رسوب‌دهی الکتروفورتیک میسر است. برای جلوگیری از رهایش انفجاری، ریسمان‌های پلیمری نانومتری را می توان روی نانولوله¬های اکسیدتیتانیوم قرار داد.

 

 

g-C3N4/SnO2 Nanocomposite:

Novel microwave-assisted synthesis of porous g-C3N4/SnO2 nanocomposite for solar water-splitting

A. Seza, F. Soleimani, N. Naseri, M. Soltaninejad, S.M. Montazeri, S.K. Sadrnezhaad, M.R. Mohammadi, H. Asgari Moghadam, M. Forouzandeh, M.H. Amin

Applied Surface Science
440 (2018) 153–161

Abstract In-situ synthesis of porous g-C3N4/SnO2 catalyst by fast microwave-assisted method was done. Sn derivatives in the condensation step triggered simple pyrolysis of urea to C3N4. The visible-light catalyst had high potential for clean energy production.

NiCoCrAlY/CoNiCrAlY Coatings:


Cyclic oxidation characteristics of HVOF thermal-sprayed NiCoCrAlY and CoNiCrAlY coatings at 1273 K

 A. Feizabadi, M. Salehi Doolabi, S.K. Sadrnezhaad, M. Rezaei

Journal of Alloys and Compounds
746 (2018) 509
-
519

HVOF NiCoCrAlY coating is more resistant to 1000°C air-oxidation than CoNiCrAlY. The main protecting phase on NiCoCrAlY is α-Alumina. Oxidation of CoNiCrAlY initially is sub-parabolic; while finally parabolic.

مقاله جدید

Synthesis and characterization of supportless Ni-Pd-CNT nanocatalyst for hydrogen production via steam reforming of methane

A. Chaichi, S.K. Sadrnezhaad, M. Malekjafarian
International Journal of Hydrogen Energy
43 (2018), 1319
-1336

Ni-Pd-CNTFoamy nanocatalysts of Ni-Pd-CNT were synthesized by electroless deposition method. BET results indicated specific surface areas as high as 611.3 m2/g for Ni-Pd-CNTs. TPR and TPO activation energies reduced with addition of Pd-CNT to the Ni foam. At 850 °C, Ni-Pd-0.1CNT nanocatalyst increased methane conversion rate up to 85 %. Ni-Pd-0.1CNT resulted in 22% higher methane conversion than Ni-MgO catalyst.
پیوند علم، فناوری و تجاری سازی برای تکمیل چرخه نوآوری ضرورت دارد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دیدگاه ها - مصاحبه ها
دوشنبه ، 7 ارديبهشت 1388 ، 15:27

3-1
 درخصوص تکمیل چرخه نوآوری
۸۸/۲/۷



 

 
کرج - خبرگزاری مهر: سیدخطیب الاسلام صدرنژاد گفت: پیوند علم، فناوری و تجاری سازی برای تکمیل چرخه نوآوری ضرورت دارد و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:

در صورت گره خوردن علم و فناوری با تجاری سازی، به نوآوری نزدیکتر می شویم و می توانیم در این عرصه گام های موثری برداریم.

صدرنژاد ادامه داد: نوآوری و شکوفایی جایگاه بسیار مهم و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه کشور دارد و به همین دلیل باید همه زمینه های نوآوری و شکوفایی به بهترین نحو فراهم شود.

وی با اشاره به بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه بیان کرد: مسئله استفاده بهینه از انرژی از مسائل مهم جهان است و کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت این امر تلاش می کنند تولید و مصرف انرژی را به بهترین و بهینه ترین شکل انجام دهند.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: نامگذاری امسال به نام سال اصلاح الگوی مصرف بسیار بجا بوده و لازم است لزوم اصلاح الگوی فعلی در همه زمینه ها از جمله استفاده از انرژی لحاظ شود.

صدرنژاد خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف در کنارعلم، فناوری و تجاری سازی می تواند کشور را به توسعه یافتگی نزدیکتر و شرایط تحقق این امر را مهیاتر کند.
 
narg

صفحه اصلی

داده‌های علمی

نشریات

خبرنامه‌ها

دروس

پایان‌نامه

ثبت نام

آزمایشگاه‌ها

حاضرین در سایت

ما 39 مهمان آنلاین داریم