|
سونامی خورشیدی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دیدگاه ها - اخبار علمی
يكشنبه ، 10 مرداد 1389 ، 22:05

سونامی خورشیدی

 

غلیان آتش در یک طرف کره خورشید در روز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، تقریبا تمام کره زمین را تحت تاثیر قرار داد؛ به طوری که تجهیزات الکترومغناطیسی و ابزارهای بکارگیرنده اشعه مادون قرمز تقریبا در همه جای کره زمین مدتی دچار اختلال شد. منطقه سفید در بالای تصویر گرفته شده توسط  رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا ، انفجار نوع C3 را نشان می دهد. سونامی خورشیدی (دارای ساختار موج مانند: سمت راست بالای شکل )، رشته های متعدد مغناطیسی در حال زبانه کشیدن از سطح ستاره، تکان های شدید تاج خورشیدی، فوران های رادیویی ، پرتاب جرم از تاج و بسیاری حوادث دیگر در نتیجه آتشفشان این روز اتفاق افتاده است. اثر غلیان در تهران نیز توسط پژوهشگران ما رد گرفته شد.

sun