اولین همایش ملی مواد دیرگداز - ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ چاپ
دیدگاه ها - رسانه
سه شنبه ، 25 فروردين 1388 ، 09:51

سخنرانی دکتر صدرنژاد در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی مواد دیرگداز در سالن شهید بیات موحد در پژوهشگاه مواد و انرژی در ۲۶ فروردین ۱۳۸۸