آلیاژ حافظه دار - ۱۳۷۳ چاپ
دیدگاه ها - رسانه
يكشنبه ، 25 تیر 1374 ، 09:38

مصاحبه پروفسور صدرنژاد با سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ در باره آلیاژهای حافظه دار