|
اولین همایش سوخت، انرژی و محیط زیست مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دیدگاه ها - مصاحبه ها
شنبه ، 13 آبان 1391 ، 12:09

1st National Fuel, Energy and Environmet Congress: May 28-30, 2008 (MERC, Karaj, Iran)F-E-E1


F-E-E1

Fuel, Energy and Environment Congress: May 28-30, 2008 (MERC, Karaj, Iran)

New Materials National Congress: June 11-13, 2008 (MERC, Karaj, Iran)

1st National Refreactory and Furnace Congress: April 14-15, 2009 (MERC, Karaj, Iran)