|
کنفرانس ها مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دیدگاه ها - مصاحبه ها
يكشنبه ، 29 آبان 1390 ، 19:22

ششمين كنگره سراميك ايران: ۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران 46

 

45

 

49

همایش سوخت، انرژی و محیط زیست: ۷-۹ خرداد ۱۳۸۷، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

همایش ملی مواد نو: ۲۱-۲۳ خرداد ۱۳۸۷، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

اولين همايش ملي ديرگداز و كوره: ۲۵-۲۶ فروردین ۱۳۸۸، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران