|
شبکه اطلاعات علمی و فنی کشور کامپیوتری می شود مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دیدگاه ها - مصاحبه ها
چهارشنبه ، 18 شهریور 1366 ، 09:26
شبکه اطلاعات علمی و فنی کشور کامپیوتری می شود
 خبر روزنامه اطلاعات
شماره ۱۸۲۶۷ مورخ  ۱۸ شهریور ۱۳۶۶
 
معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام کرد:
شبکه اطلاعات علمی و فنی کشور کامپیوتری می شود

 

سرویس اجتماعی: عملکرد و خلاصه فعالیت های معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال گذشته و دورنمای طرح ها و برنامه های این وزارتخانه در امور تحقیقیات و پژوهش های علمی توسط آقای دکتر صدرنژاد معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اعلام شد.

 

دکتر صدرنژاد در ابتدا با اشاره به واحدها و دفاتر علمی و تحقیقیاتی این وزارتخانه گفت: واحدهایی که زیر نظر حوزه پژوهشی این وزارتخانه هستند عبارتند از: دبیرخانه شورای پژوهش های علمی کشور، مرکز تحقیقات علمی کشور، ستاد آموزش فنی و حرفه ای، مرکز سیاست علمی و پژوهشی، مرکز اسناد و مدارک علمی، مرکز تهیه و توزیع کتب و نشریات خارجی، دفتر تجهیزات علمی و پژوهشی، دفتر مرکزی ارتباط با صنعت و دفتر امور پژوهشی.

 

وی سپس به تشریح وظایف و اهداف و عملکرد اين واحدها پرداخت و در مورد نوع فعاليت هاي مرکز اسناد و مدارک علمي گفت: اين مرکز که از فعاليت نسبتا" خوبی برخوردار است جمع آوری و دسته بندی و تدوين و توزيع اطلاعات مربوط به نشريات ادواری و کتب علمی کتابخانه های سراسر کشور و مدارک و اسناد علمی را به عهده دارد و از آنجايي که اين مرکز با شکل و سيستم سابق نمی توانست نيازهای اطلاعاتی مربوط را جوابگو باشد، در صدد تشکيل شبکه اطلاعات علمی و فنی برآمد که اين شبکه در آينده نزديک به شکل کامپيوتری و ماشينی فعاليت خواهد کرد و دفتر جديدالتاسيس تجهيزات علمی و پژوهشی، در رابطه با تامين و تهيه و خريد تجهيزات مورد نياز دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از داخل و خارج کشور، پس از بررسی های علمی، بين نيازهای مراکز مختلف هماهنگی ايجاد کرده و چنانچه در داخل کشور اين تجهيزات موجود بوده و يا امکان توليدشان وجود داشته باشد، اقدام به هماهنگی در امر تهيه يا توليد اين تجهيزات می نمايد. همچنين اين واحد به زودی به يک شرکت تبديل می شود تا تجهيزات و وسايل مراکز پژوهشی و دانشگاهی را وارد کند.


وی افزود: از آنجائيکه برای وارد کردن وسايل جديد بايد بدانيم کدام تجهيزات در داخل کشور موجود است، تاکنون برای شش دانشگاه فرم هايي ارسال شده است و از اين طريق اطلاعات مربوط به تجهيزات و دستگاه های موجود در چند دانشگاه جمع آوری و در يک دفترچه گردآوری شده است که با ادامه اين کار می توان از امکانات و وسايل دانشگاه ها و موسسات وابسته مطلع شد.


دکتر صدرنژاد با عنوان اين مطلب که قرار است به زودی در اين واحد کار بررسی درخواست های دانشگاه ها برای خريد وسايل از خارج توسط صاحب نظران آغاز شود اظهار داشت: هدف ديگر دفتر تجهيزات علمی و پژوهشی اين است که تجهيزات و دستگاه هايي که در دانشگاه ها از کار افتاده و خراب شده است، بازسازی شود و برای اين منظور هسته های بازسازی در دانشگاه ها تشکيل خواهد شد که در حال حاضر برای اجرای اين طرح با کمبود امکانات و پرسنل مواجه هستيم.


وی سپس با اشاره به اهداف تاسيس "دفتر مرکزی ارتباط با صنعت" خاطر نشان کرد: هدف از تاسيس اين واحد از بين بردن ضعفی بود که سابقا" در دانشگاه های ما وجود داشت و آن عدم ارتباط دانشگاهيان با مراکز صنعتی بود. وظايف اين مرکز کارآموزی دانشجويان در صنعت و نيز مرتبط کردن استادان با مراکز صنعتی و به منظور مشاوره و انجام امور تحقيقاتی می باشد که در اين راستا در سال گذشته ۵ هزار نفر کارآموز در مقاطع کارشناسی و کاردانی به مراکز صنعتی معرفی کرده است که از اين تعداد ۱۵۰ نفر دانشجويان ايرانی خارج از کشور بوده اند.


معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ادامه گفت: فرصت های مطالعاتی و تحقيقاتی همه ساله به استادانی تعلق می گيرد که امتيازات و تعهدات لازم را داشته باشند و پروژه و طرح آنها مورد تاييد قرار بگيرد که در همين راستا، سال گذشته ۱۰۶ مورد تقاضای فرصت مطالعاتی بررسی و تاييد شد.


وی ادامه داد: فرصت های مطالعاتی در گذشته دست آوردهای غنی نداشته است ولی از سال گذشته کارهای تحقيقاتی خوبی انجام شده و استادان در فرصت های تحقيقاتی گزارش های مفيدی ارائه داده اند.


وی در بخش ديگری از سخنانش در مورد فعاليت های تحقيقاتی و پژوهشی دانشگاه های کشور يادآور شد: در سال ۶۵ فعال ترين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، از نظر تعداد طرح های تحقيقاتی در گروه پزشکی به ترتيب دانشگاه های شهيد چمران اهواز و فردوسی مشهد، در گروه فنی و مهندسی دانشگاه فنی و مهندسی و دانشگاه صنعتی اميرکبير، در گروه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی اصفهان، در گروه علوم پايه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه صنعتی اصفهان و در گروه های علوم انسانی و هنر به ترتيب دانشگاه های شيراز و شهيد بهشتی بوده اند که در بين اين گروه ها در مجموع دانشگاه فنی و مهندسی از نظر تعداد طرح های تحقيقاتی بالاترين سرانه را در سال گذشته داشته است و دانشگاه های صنعتی شريف، صنعتی اصفهان و صنعتی اميرکبير به ترتيب در رده های بعدی قرار داشته اند.