|
رتبه اول کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف: ۱۳۵۳ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
درباره من - افتخارات
شنبه ، 2 مرداد 1389 ، 12:56

رتبه اول کارشناسی، دوره پنجم، دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر سابق)، سال ۱۳۵۳