|
دومین دوره جشنواره خوارزمی: ۱۳۶۷ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
درباره من - افتخارات
سه شنبه ، 29 تیر 1389 ، 16:02

1K1R

 

رتبه اول تحقیق در دومین دوره جشنواره خوارزمی به سبب انجام طرح یژوهشی: «تولید چدن نشکن با استفاده از آهن اسفنجی»