|
کتاب برگزیده دانشگاه تهران: ۱۳۷۲ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
درباره من - افتخارات
سه شنبه ، 29 تیر 1389 ، 15:57

2H 2
کتاب برگزیده دانشگاهی : ۱۳۷۲

کتاب تالیفی برگزیده توسط دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۲: سید خطیب الاسلام صدرنژاد، «فرآیندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی»، موسسه انتشارات امیرکبیر، شماره شابک: ۱-۷۲۰۰۸-۰ ، چاپ اول، ۱۳۷۲.