|
کتاب برگزیده دانشگاه تهران: ۱۳۸۱ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
درباره من - افتخارات
جمعه ، 29 شهریور 1381 ، 14:35

7F7DG

کتاب برگزیده دانشگاهی : ۱۳۸۱

کتاب تالیفی برگزیده توسط دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱: سید خطیب الاسلام صدرنژاد و احمد کرمانپور، «سوخت و انرژی»، موسسه انشارات دانشگاه صنعتی شریف، شماره شابک: ۹-۷۲-۶۳۷۹-۹۶۴ ، چاپ اول ۱۳۸۰، چاپ سوم ۱۳۸۶.